Rodzinny Ogród Działkowy – „Szarotka”

W Legnicy przy ulicy Spokojnej.

Prawo

Ustawa o ROD
Statut PZD
Regulamin ROD
DRUKI DLA DZIAŁKOWCÓW
Spalanie w ROD surowo zabronione.doc
Regulamin woda ROD Szarotka 31.08.2015 r.doc
Regulamin energia ROD Szarotka 2015.doc
Budowa rozbudow altany.doc
Deklaracja członkowska.doc
Umowa dzierżawy działkowej.doc
Umowa przeniesienia praw do działki.docx
WNIOSEK o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.doc