Rodzinny Ogród Działkowy – „Szarotka”

W Legnicy przy ulicy Spokojnej.

Zarząd i komisje

Zebrania Zarządu

Każda pierwsza sobota miesiąca:
Od godziny 10:00 – 11:30

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PZD ROD „SZAROTKA” W LEGNICY

1. PREZES - HALINA LITWINOWICZ
2. WICEPREZES - JADWIGA FEDOROWICZ
3. SEKRETARZ - ELŻBIETA AMBROZ
4. SKARBNIK - CZESŁAWA BEDNAREK
5. CZŁONEK - JAN CHWILUK
KSIĘGOWA OGRODU - JANINA KALIŃCZUK
GOSPODARZ OGRODU - MARIAN ZIELIŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA

1. PRZEWODNICZĄCY - CZESŁAW KŁYS
2. WICEPRZEWODNICZĄCY - MARIAN ZIELIŃSKI
3. SEKRETARZ - STANISŁAWA BLATKIEWICZ

KOMISJA DS. PRZEGLĄDU I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W ROD

1. Jan Chwiluk - przewodniczący
2. Marek Szymański - członek
3. Stanisława Blatkiewicz - członek

ELEKTRYK OGRODOWY

1. JACEK MURAWSKI

KONSERWATORZY SIECI WODNEJ

1. CZESŁAW KŁYS